Політика безпеки передачі реквізитів платіжної картки

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОІНТЛОТО", юридична адреса: Україна, 03195, місто Київ, вулиця Вільямса Академіка, будинок. 6-Д, офіс 43, ЄДРПОУ: 44147516, що здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 27.10.2021 р. (рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, №683 за допомогою вебсайту https://pointloto.com.ua).

Контакти:

тел: +30634403921

email: [email protected]


Порядок розрахунку

Загальний середній відсоток виграшу на сайті компанії складає 96-97%. Під час розрахунку виграшу враховуються суми виплат та поповнень депозиту, здійснених за поточний календарний рік.

Отримання замовленої суми виплати (виграш, повернення депозиту, інші виплати) можливо платіжними методами, які передбачені на вебсайті «https://pointloto.ua» в розділі «Вивід коштів», загальні строки зарахування грошових коштів на особистий рахунок гравця:

  • банківським переказом на особовий рахунок гравця (клієнта) в банку протягом 4-х банківських днів після оформлення замовлення.

Загальний строк здійснення виплати виграшу або повернення ставки не має перевищувати десяти робочих днів з дня визначення отримувача виплати виграшу або ставки, що підлягає поверненню. Організатор має право продовжити цей строк, але не більше ніж на десять робочих днів з обов’язковим повідомленням гравця, якому необхідно здійснити виплату виграшу або повернути ставку, про продовження такого строку із зазначенням причини продовження та часу здійснення виплати виграшу або повернення ставки

Виплата грошових коштів з ігрового рахунку може бути здійснена виключно на власну банківську карту, за допомогою якої здійснювалося поповнення ігрового рахунку.
У випадку зміни банківських реквізитів карти Гравця або, якщо поповнення депозиту робилося іншою банківською картою та/або за допомогою іншої платіжної системи, необхідно повідомити організатора азартних ігор.

Після отримання підтвердження змін реквізитів банківської карти Гравця чи платіжної системи від організатора азартних ігор, Організатор вправі зобов’язати Гравця зробити мінімальне поповнення рахунку відповідною карткою для того, щоб «відкрити» транзакцію для отримання виплати з ігрового рахунку.

Організатор азартних ігор не несе відповідальності щодо обмежень, які існують у банківських установах, платіжних системах та організаціях, щодо кількості транзакцій, суми платежів та інші обмеження, які можуть бути встановлені такими організаціями та/або чинним законодавством України.

Виплата з ігрового рахунку здійснюється тільки при підтвердженні того, що власник ігрового рахунку є власником рахунків в платіжних системах, банківських установах. Виведення коштів (здійснення виплат) на користь інших (третіх) осіб заборонено, крім випадків, передбачених законодавством України.

Всі утримання (комісії банків, платіжних систем тощо), які будуть здійснені під час проведення будь-якої виплати на користь Гравця з ігрового рахунку покладаються на Гравця, шляхом утримання відповідної суми з відповідної виплати (вартість послуг платіжних компаній, комісії за перерахування коштів тощо);

Гравець несе повну відповідальність за надання достовірної інформації при оформленні замовлення на зняття грошових коштів.

Діючі терміни, умови і комісії з виведення коштів з ігрового рахунку можуть змінюватися і завжди відображені на даному вебсайті.

Під час здійснення виплати виграшу, відповідно до Податкового кодексу України у гравця виникає обов’язок зі сплати податкових платежів у розмірі 19,5% від суми виграшу, які організатор азартних ігор, як податковий агент утримує та перераховує до відповідного бюджету:
18% податок на доходи фізичних осіб (ст. 167.1 Податкового кодексу України);
1,5% військовий збір (п 161 підрозділу 10, Розділу XX Податкового кодексу України).

Виплата здійснюється у валюті України - гривні.

Повернення Замовлення

Гравець може замовити суму виплати (виграш, повернення депозиту, інші виплати) в межах балансу свого клієнтського (ігрового) рахунку, для цього він робить замовлення Організатору азартних ігор.

Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет з урахуванням положень Законів України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Компанія "ПоінтЛото" залишає за собою право повернути виграш гравця у випадку, якщо Клієнт був визнаний небажаним. У такому випадку Клієнт зобов'язаний повернути виграш онлайн-казино не більше ніж через 10 календарних днів з моменту повідомлення від організатора азартних ігор.

Захист банківських даних

Платіжна система ТОВ Фінансова компанія «АП.МІ.ФІНАНС» є незалежною від Організатора азартних ігор організацією (юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України або іншої держави), яка надає послуги Клієнтам (гравцям) і Організатору азартних ігор на підставі договору №04/08-1 та договору №04/08-2 від 04.08.2022 – укладені ТОВ «ПОІНТЛОТО» з ТОВ Фінансова компанія «АП.МІ.ФІНАНС».

Безпека здійснення платежу на сайті компанії забезпечується сучасними методами перевірки, шифрування та передачі даних по закритих каналах зв'язку. Дані платіжної картки передаються лише у зашифрованому вигляді та не зберігаються на даному інтернет-ресурсі.

При перерахуванні коштів на вебсайті банківською карткою на Ваш ігровий рахунок з використанням реквізитів платіжної картки (номер, термін дії платіжної картки, CVV2/CVC2), передача/обробка даних (включаючи введення номера картки) відбувається захищеними каналами у захищеному середовищі процесингової системи. Дані платіжної картки передаються провайдерам платіжних сервісів лише у зашифрованому вигляді та не зберігаються ТОВ “ПОІНТЛОТО”.

Це означає, що ваші конфіденційні дані (реквізити картки, реєстраційні та інші дані) не надходять нам, їхня обробка повністю захищена і ніхто не може отримати персональні та банківські дані Користувача при здійсненні платежу.

Під час роботи з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard – Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів банківської картки Користувача. Технологія передачі даних, що застосовується, забезпечує безпеку по операціях з банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL).

Онлайн-казино “ПоінтЛото” зобов'язане надати повне найменування організатора відповідно до установчих документів, а також його юридичну адресу, ідентифікаційний код, відомості про ліцензію (дату та номер рішення про видачу та термін дії ліцензії), правила організатора проведення азартних ігор казино, порядок та строки виплат виграшів.

Питання відповідь